Bán chung cư Goldseason tọa lại tại 47 Nguyễn Tuân

Bán chung cư Goldseason tọa lại tại 47 Nguyễn Tuân. Chung cư GoldSeason – New Manhanttan trong lòng…