Ven biển dẫn đầu danh sách bất động sản Đà Nẵng

Những tháng đầu năm 2016 thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn trên đà tăng trưởng…