Cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp địa ốc

Việc các doanh nghiệp bất động sản ồ ạt ra đời, tuy nhiên mặt bằng chung và…