Sửa Thông tư 36 bất lợi thị trường bất động sản

Hiệp hội tại thị trường Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có công văn góp ý…