Bất động sản Tp.HCM dẫn đầu thu hút vốn FDI năm 2015

     Trong năm qua, lĩnh vực kinh doanh bất động sản Tp.HCM đứng đầu trong thu…