Phê duyệt quy hoạch điều chỉnh Vinpearl Phú Quốc

Vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng…