Thị trường BĐS Hà Nội: căn hộ cao cấp tiếp đà khởi sắc

Nếu như hơn 1 năm trở về trước, căn hộ bình dân giữ vai trò thống lĩnh…