Hà Nội: Thêm một dự án chung cư cao 27 tầng trên đất vàng 31 Láng Hạ

Suốt 8 năm trời giải quyết thủ tục cùng không ít vấn đề phát sinh, đến nay…