Sau các vụ cháy chung cư tại Hà Nội: Đòi có giấy PCCC mới mua nhà

Trước những vụi cháy chung cư tại Hà Nội, khách hàng khi tìm hiểu mua căn hộ…