Đầu tư BĐS khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt 21 tỷ USD

Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản châu Á trong quý II/2015 đã tăng trưởng 12%…